ดัชนีทางอารมณ์

รายงานความเชื่อมนั่ ในการคาดเดาอตัราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ซึ่งแสดงอัตราส่วนของการลงทุนกับการยืมลงทุนในปัจจุบัน ข้อมูลจัดหามาโดยแพลตฟอร์มการซื้อขาย 8 แพลตฟอร์ม, รวมถึงคู่อัตราแลกเปลี่ยน 11 คู่และทอง

ซื้อ ขาย
  ค่าเฉลี่ย
  0%
  0% 100.00%

  การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

  คู่สกุลเงิน

   ี่มา : ศูนย์ข้อมูล Golden Ten